Griepprik

In de winter van 2017-2018 kwamen ruim 9.000 mensen om het leven door de griep. Nederland ging toen 18 weken gebukt onder een griepepidemie. Aanleiding voor KBO-PCOB om het ‘actieplan wintersterfte’ te lanceren. “Naast het verhogen van de vaccinatiegraad tegen griep zijn goede voorlichting en de mogelijkheden van het verplicht inenten van zorgpersoneel belangrijke onderwerpen in ons actieplan,” stelt Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB.

De vaccinatiebereidheid onder senioren neemt af. Ook onder zorgverleners is de vaccinatiebereidheid zeer laag. Dat moet anders. KBO-PCOB is overtuigd van het nut van een griepprik. Je beschermt jezelf en je verkleint zo ook de kans dat je het virus verspreidt wanneer je je laat vaccineren. Met name senioren en zorgverleners worden gevraagd dit voorbeeld te volgen. Zij krijgen de griepvaccinatie gratis aangeboden. Staatssecretaris Blokhuis heeft al stappen gezet in de grieppreventie.

Nederlanders krijgen vanaf volgende winter een nieuwe griepprik die uit meer griepstammen is opgebouwd. Die zal, zo wordt verwacht, een hogere effectiviteit hebben dan het vaccin dat nu wordt gegeven. Blokhuis gaat begin 2019 ook onderzoeken of het mogelijk is om het griepvaccin te verplichten onder zorgpersoneel.

Bron: KBO-PCOB