Gezamenlijk onderzoek naar veroudering

Hands of an elderly rancher

De Nederlandse Vereniging voor Verouderingsonderzoek (NVVVO) is opgericht om samen veroudering te bestuderen. Onderzoekers vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum, het Erasmus Medisch Centrum, de Wageningen Universiteit en het Universitair Medisch Centrum Groningen brengen de kennis in Nederland op dit gebied bij elkaar. Daarnaast is de NVVVO hét aanspreekpunt voor wetenschappers, politiek en publiek op het gebied van onderzoek naar veroudering. Op 15 april is de kick-off.

We worden steeds ouder. In de komende jaren verdubbelt het aantal ouderen boven de 65 in Europa en verdriedubbelt het aantal ouderen boven de 85 jaar. Ondanks de steeds verder toegenomen levensverwachting bestaan er grote verschillen tussen individuen. Het ontstaan en verloop van ziekte verschilt tussen elke oudere en hoe mensen reageren op de behandeling ook.

Biologische schakelaars 
Prof. Eline Slagboom en Prof. Hanno Pijl, beiden in het bestuur van het LUMC-profileringsgebied Ageing, zijn mede oprichter van de NVVVO. Slagboom is momenteel voorzitter: “We weten al heel veel van de belangrijkste biologische schakelaars die gezond oud worden kunnen beïnvloeden, dat hebben we geleerd van onderzoek bij dieren en bij de mens zoals de  Leiden Lang Leven studie. Je hebt er alle experts bij nodig om te zorgen dat de mens van die kennis profiteert, bijvoorbeeld in de klinische praktijk. Ik verwacht dat wij door de juiste kennis samen te brengen, samen onderzoek kunnen doen dat nieuwe oplossingen genereert.”

Doelen
Heel concreet beoogt de NVVVO het volgende:

  • Een beter begrip krijgen van oorzaken en gevolgen van veroudering en de diversiteit van het proces bij mens en diermodel.
  • Het bevorderen van observationele studies en experimentele benaderingen in de biologische en medische wetenschap, om de sociaal biologische en klinische problemen die met vergrijzing gepaard gaan beter te begrijpen.
  • Een forum bieden om onderzoeksideeën en nieuwe ontwikkelingen te bespreken.

Meer info? Bezoek de website van de NVVO.