‘een op de drie nederlanders krijgt ooit diabetes’

Een op de drie Nederlanders krijgt vroeg of laat ouderdomsdiabetes en ongeveer de helft van alle Nederlanders komt in de voorfase van de ziekte. Volgens wetenschappers van het Erasmus MC moet een op de elf mensen ooit insuline gebruiken tegen ouderdomsdiabetes, ook wel diabetes type 2 genoemd.

Voor hun onderzoek volgen de wetenschappers veertien jaar lang een groep van ruim 10.000 45-plussers uit de Rotterdamse wijk Ommoord.
De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in The Lancet Diabetes & Endocrinology. In Europa is volgens de onderzoekers nooit eerder een vergelijkbare studie gedaan. In de Verenigde Staten wel en die leidde tot vergelijkbare uitkomsten.

Vroeg ingrijpen  
De onderzoekers schrijven dat hun studie onderstreept dat het belangrijk is al op jonge leeftijd te beginnen met preventie. Het gaat daarbij onder meer om gezond eten en voldoende bewegen. Op die manier kan diabetes 2 zo veel mogelijk teruggedrongen worden. Zowel diabetes 2 als de voorfase van de ziekte leiden tot een verhoogd risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, nierziekten en oogziekten. De kosten van de diabeteszorg waren in 2011 al 1,7 miljard euro. Het leeuwendeel daarvan komt voor rekening van patiënten met diabetes type 2.