De positieve kant

veranderingen in de thuiszorg

De veranderingen in de zorg zijn niet allemaal kommer en kwel, ookal doen de berichtgevingen in de media het soms anders lijken. Wat zijn de wijzigingen in de thuiszorg met een positief gevolg?

Individuele behoeften

Sommige mensen zijn van mening dat ze gewoon recht hebben op allerlei voorzieningen. Ze zijn nog niet gewend dat de gemeente wil dat ze eerst proberen zelf dingen te regelen. Maar dat betekent dat er meer op eigen kracht gedaan en opgelost moet worden. Dat is best ineens heel iets anders.

De nieuwe aanpak heeft mensen ook wel degelijk wat te bieden. Soms hebben mensen meer hulp in hun omgeving dan ze denken. Maar het belangrijkste is misschien wel dat ieder mens andere wensen heeft en daarom baat heeft bij andere oplossingen. Waar de één behoefte heeft aan veel contact, is voor de ander één keer per week eropuit genoeg. Doordat er eerst een uitgebreid gesprek plaatsvindt tussen aanvragen en consulent, kun je samen echt goed kijken wat iemand nodig heeft.

“Er wordt veel meer gekeken naar individuele behoeften” – Bianca Welink, trainster van Wmo -consulenten.

Recht op PGBRecht op PGB

Het recht op een Persoons Gebonden Budget is vanaf 1 januari een feit. Dit betekent dat iedereen die zorg nodig heeft keuzevrijheid heeft in aanbieders. Door deze concurrentie op de zorgmarkt wordt de service naar de klant toe enorm verbeterd. Vooral bij de particuliere zorgaanbieders is service samen met een prijs een belangrijk onderdeel om zich te onderscheiden van andere zorgaanbieders.

Zorg In Natura

Veel gemeenten gaan de Zorg In Natura anders organiseren vanaf 1 januari. Alle zorgaanbieders die voldoen aan de kwaliteitscriteria mogen zich inschrijven bij deze gemeentes om deze zorg te leveren. Bij gemeenten waar dit niet verandert, is het PGB de nieuwe manier.

De burger die zorg nodig heeft meldt zich bij de gemeente. Vanuit een keukentafelgesprek wordt beoordeeld welke indicatie de burger krijgt. Aan de indicatie is een beschikking gekoppeld waarmee de burger zelf kan kiezen welke zorgaanbieder de zorg mag leveren. Ook hier worden de afspraken rechtstreeks gemaakt tussen de klant en de zorgaanbieder.

“Als de aanvrager niet tevreden is over de geleverde zorg, kan hij of zij dit aangeven bij de gemeente en een andere zorgaanbieder kiezen. Dit alles om de regie terug te leggen bij degene die zorg nodig heeft en zorgaanbieders goede service te laten bieden.” – Suzanne Verploegen, Directeur Home Instead Thuiszorgservice Eindhoven en omgeving

Langer thuis

Door de gedwongen verhuizingen in verzorgingshuizen, zullen ouderen langer thuis blijven wonen. Hoewel het voor sommigen misschien meer eenzaamheid brengt, ervaren veel ouderen het zo lang mogelijk zelfstandig wonen als positief. Het houdt de geest scherper en stimuleert om zelf dingen te ondernemen zowel sociaal als in het huishouden.