D66 wil zorg-au-pairs in Amsterdam

D66 in Amsterdam wil onderzoeken of het mogelijk is om au pairs in te zetten in de zorg voor Amsterdamse ouderen. Op die manier denkt de partij eenzaamheid en ondervoeding onder senioren te voorkomen.
Ouderen moeten steeds langer thuis blijven wonen met hulp van bijvoorbeeld familie. Maar wanneer er steeds minder vrienden, kinderen en kleinkinderen in de buurt wonen die kunnen helpen, ontstaat er voor sommige ouderen een sociaal gat. Daarom heeft D66 een voorstel ingediend bij de gemeenteraad van Amsterdam om te onderzoeken of het mogelijk is om zorg-au-pairs in te zetten voor Amsterdamse ouderen. D66-raadslid en woordvoerder zorg, Meltem Kaya: “De zorg au-pair kan helpen bij het huishouden, maar ook zorgen voor gezelligheid en lichte persoonlijke verzorging. Hiermee kunnen we eenzaamheid en ondervoeding bij ouderen voorkomen”.

Veel ouderen hebben behoefte aan gewoon menselijk contact, aldus Kaya. “Een praatje en wat extra aandacht werkt dan opbeurend. Vaak ontbreekt het juist aan dat extra praatje. Niet omdat de thuiszorg dit niet wilt, maar hier gewoonweg geen tijd voor heeft. Door zorg au-pairs in te zetten kunnen we ouderen die dit willen extra aandacht geven.” D66 wil dat de gemeente naast de reguliere zorg die ze inkoopt meer werk gaat maken van dit soort innovatieve projecten in het sociaal domein.

Preventieve functie
Ook de verzekeraar en de gemeente zullen volgens Kaya profijt hebben van de zorg-au-pairs, door de preventieve functie: “Zorg-au-pairs kunnen de ouderen meer aandacht geven dan wijkverpleegkundigen en signaleren of er iets mis is, of dat er niet gegeten wordt. Ondervoeding onder ouderen is immers een groot probleem”. D66 wil dat er wordt gekeken of buurt-au-pairs Amsterdammers kunnen helpen, waarbij de au pair bij één oudere woont maar meerdere ouderen in een wijk ondersteunt en gezelschap biedt.

Bron: Skipr.nl