Nieuws

Ervaringen met zorg in de laatste levensfase

Het Erasmus MC is trekker van een groot nationaal onderzoek naar de ervaringen met de zorg in de laatste levensfase van patiënten tijdens de coronacrisis. Wat is het effect hiervan op het rouwproces en welke ervaring hebben zorgverleners? Het gaat hierbij om een online vragenlijst niet alleen >>lees meer

Hulpmiddelen voor mensen in Gambia

Caring4Mobility heeft een hulpmiddelencentrum in Gambia opgezet om hulpmiddelen beschikbaar te maken voor mensen met een tijdelijke of permanente handicap. Dit bestond nog niet in Gambia. Terwijl het hoognodig is. Want mensen met een handicap zijn afhankelijk van ‘een gulle gever’ om een >>lees meer

Kwetsbare patiënten in het nauw

Het is voor huisartsen steeds lastiger om kwetsbare patiënten zoals dementerende ouderen, psychiatrische patiënten, chronisch zieken en jongeren met psychische problemen door te verwijzen voor de juiste zorg. Elke week kost het contact met andere zorginstanties hen uren extra tijd – en vaak >>lees meer

Arme ouderen missen aanvulling AOW

Bijna 3,5 miljoen ouderen ontvangen maandelijks een AOW-uitkering. Sommige van hen hebben een inkomen onder het bestaansminimum. Zij kunnen dan een aanvullende uitkering aanvragen. Maar ongeveer de helft van de mensen die recht hebben op die aanvulling, krijgt die niet. Waarschijnlijk moeten >>lees meer

Kwaliteitsstandaard psychosociale zorg

Een derde van patiënten met een (chronische) lichamelijke ziekte heeft psychosociale problemen. Het gaat dan vaak om gevoelens van onzekerheid, angst, machteloosheid en depressie. Zorgverleners pakken dit niet altijd op door onduidelijkheid over verantwoordelijkheid en financiering. Terwijl uit >>lees meer

Nederlanders langer maar vooral zwaarder

Sinds 1981 zijn Nederlanders iets langer geworden. Mannen van 20 jaar of ouder waren in 2018 gemiddeld 1,81 meter. Dat is 3,8 centimeter meer dan in 1981. Vrouwen zijn nu gemiddeld 1,67 meter. Hun lengte is toegenomen met 1,5 centimeter. Mannen waren in 2018 gemiddeld 14 centimeter langer dan >>lees meer

Veel vrouwen aan top in zorg en welzijn

In ruim een derde van beroepen op het hoogste niveau werken meer vrouwen dan mannen. Dit geldt vooral voor de zorg- en welzijnssector en het onderwijs. In andere beroepsgroepen werken juist relatief veel mannen. Dit blijkt uit een analyse over de verhouding tussen mannen en vrouwen bij beroepen en >>lees meer

Gemeenten mogen mensen niet dwingen tot lenen

De gemeente Eindhoven vroeg een vrouw met een beperking geld te lenen voor een noodzakelijke woningaanpassing. Daar stak De Centrale Raad van Beroep een stokje voor. De uitspraak geldt ook voor andere gemeenten: ze mogen mensen niet vragen om een lening af te sluiten of hun hypotheek te verhogen >>lees meer

Zorg nabestaanden na orgaandonatie

Sinds kort is er een kwaliteitsstandaard Donatiezorg. Dankzij deze standaard is uniforme zorg voor en omgang met nabestaanden gewaarborgd. Het gaat om nabestaanden van overledenen die geen keuze over donorschap hebben gemaakt. Zij staan dan met ‘geen bezwaar’ in het donorregister. Alle >>lees meer

Minder proefdieren

Wereldwijd zijn mogelijk honderdduizenden proefdieren minder nodig dan nu. Dit is vanwege een aangepaste internationale richtlijn voor medicijnonderzoek. Nieuwe medicijnen mogen niet zomaar op mensen getest worden. Er zijn gegevens nodig over hoe schadelijk ze zijn. Meestal worden medicijnen daarom >>lees meer
1 2 3 4 5 6 27