Arme ouderen missen aanvulling AOW

Bijna 3,5 miljoen ouderen ontvangen maandelijks een AOW-uitkering. Sommige van hen hebben een inkomen onder het bestaansminimum. Zij kunnen dan een aanvullende uitkering aanvragen. Maar ongeveer de helft van de mensen die recht hebben op die aanvulling, krijgt die niet. Waarschijnlijk moeten tienduizenden ouderen daardoor van minder geld rondkomen dan waarop ze recht hebben. Ouderen met een inkomen onder het bestaansminimum hebben vaak onvoldoende AOW-rechten opgebouwd. Bijvoorbeeld doordat ze in het buitenland hebben gewoond. Een andere oorzaak is dat ze als stel maar één uitkering krijgen, omdat de partner nog geen AOW krijgt. De meeste mensen die de aanvulling niet krijgen, zijn tussen 70 en 80 jaar oud. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor de aanvullingen en wil meer ouderen gebruik laten maken van de regeling. Maar om ouderen die deze regeling niet gebruiken op te sporen, zijn gegevens van uitkeringsinstantie UWV en de Belastingdienst nodig. Dat is vanwege de privacywetgeving niet mogelijk.

Bron: Rekenkamer