‘Aantrekkelijkheid werken in de zorg’

Zorgverleners zijn veelal positief over hun werk. Ze zijn echter minder tevreden over de werkdruk dan in voorgaande jaren. Dit blijkt uit het monitoronderzoek ‘Aantrekkelijkheid van werken in de zorg’ uitgevoerd door het NIVEL onder de leden van het Panel Verpleging & Verzorging.

Verpleegkundigen, verzorgenden, agogisch begeleiders en praktijkondersteuners geven hun baan gemiddeld een 7,6 als rapportcijfer. Ruim vier op de vijf zijn trots op het werk in de zorg (83%) en gaan met plezier naar het werk (85%). Negen op de tien (91%) vinden het werk inhoudelijk leuk. Zorgverleners zijn in 2015 even tevreden als in 2009, 2011 en 2013 over verschillende aspecten van het werk, zoals groeimogelijkheden, leiding en contacten met collega’s.

Helft denkt beter te kunnen functioneren bij minder drukte
Zorgverleners zijn in 2015 minder tevreden over de werkdruk dan in eerdere jaren. Zij vinden ook vaker dan voorheen dat verlaging van de werkdruk hun werk aantrekkelijker zou maken. Dit geldt voor 72% van de zorgverleners. De helft denkt beter te kunnen functioneren als het minder druk zou zijn. Ruim de helft (54%) vindt dat er onvoldoende maatregelen genomen zijn om de werkdruk te verminderen.

Minder regeldruk gewenst
Vaker dan in voorgaande jaren geven zorgverleners aan dat vermindering van de administratieve taken het werk aantrekkelijker maakt. Bijna driekwart (73%) deelt deze opvatting. Slechts een vijfde (23%) vindt de tijd die zij aan administratief werk besteedt redelijk en denkt dat cliënten hier niet onder te lijden hebben. NIVEL-onderzoeker Erica Maurits: “Zorgpersoneel heeft vaak problemen met de hoeveelheid administratief werk. Hierbij kan meespelen dat het nut van registraties onvoldoende duidelijk is en registraties onvoldoende aansluiten bij de zorg voor hun cliënten. Het is belangrijk na te gaan hoe we de ervaren regeldruk kunnen verminderen.”

Monitoronderzoek
Sinds 2001 rapporteert het NIVEL elke twee jaar over de aantrekkelijkheid van werken in de zorg op basis van monitoronderzoek onder het Panel Verpleging & Verzorging. Dit panel bestaat uit ongeveer 2000 verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, agogisch begeleiders en praktijkondersteuners. De zorgverleners werken in ziekenhuizen, de GGZ, de gehandicaptenzorg, de thuiszorg, de intramurale ouderenzorg en huisartsenpraktijken. Thema’s die aan bod komen zijn groei- en ontplooiingsmogelijkheden, werkdruk, informatievoorziening, betrokkenheid, waardering, autonomie, leiderschap en werktevredenheid.

Bron: blikopnieuws