1 juni: eerste ‘Dag van de Digitale Zorg’

Op dinsdag 1 juni 2021 gaat de allereerste eerste ‘Dag van de Digitale Zorg’ van start. Op deze dag – geïnitieerd door Gezondheid.nl en GezondheidHuis – staat bij de aftrap tijdens het webinar de vraag centraal: Bestaat het elektronisch patiëntendossier nog? Of is de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), waarbij instellingen verplicht worden toegang tot ieders digitale dossier te verlenen, een waardige vervanger? Dag van de Digitale Zorg is voor iedereen die zich privé en/of beroepsmatig bezighoudt met gezondheid, ziekte en herstel. En daarbij het digitale element in de (nabije) toekomst als enorme kans ziet, om mensen beter te helpen, ook in de Nederlandse zorg.

Het recht van patiënten op digitale zorg
Vernieuwing in de zorg is van groot belang. Extra aandacht verdient daarbij het recht op inzet van digitale zorg. Nieuwe ontwikkelingen en technische uitvindingen die ervoor zorgen dat mensen een betere behandeling krijgen, beter en sneller contact krijgen met hun zorgverleners, sneller herstellen en minder in de reguliere zorg terecht komen. De nadruk moet daarbij liggen op het recht van de patiënt om digitaal ondersteund te worden vanuit de zorgverlener(s). De schijnwerpers in de eerste editie van de Dag van de Digitale Zorg zijn op 1 juni 2021 dan ook vooral gericht op het recht van alle Nederlanders op toegang tot hun eigen medisch dossier en persoonlijk gezondheidsomgeving (PGO). Hoe is dat geregeld? Komt dit op de juiste manier van de grond? En waar is het elektronisch patiëntendossier (EPD) gebleven?

Webinar op dinsdag 1 juni 2021, van 16:00 – 17:00
Op de Dag van de Digitale Zorg presenteren top-sprekers hun visie op de toekomst van digitale zorg. Verhalen uit de praktijk en scherpe visies over hoe digitale zorg ingezet moet worden in de Nederlandse zorg.

Bij het Webinar schuiven Michiel Faber (Patiëntenfederatie) Mark Veltink (Bestuurder bij Zorggroep Boat), Harry Woldendorp (bestuurder bij CuraeVitel Balie), Babette van der Veen (oprichter Gouderdom), Enny van Arkel (directeur Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan) en Ronald Helder (oprichter Stamtafel, initiator GezondheidHuis) aan tafel aan. Lisanne Spaander (zangeres, survivor, initiator GezondheidHuis) leidt het gesprek.

Beweeg je mee?
Er zijn heel veel positieve ontwikkelingen gaande in de zorg, er wordt regelmatig een prijs uitgereikt en subsidie toegekend. Toch geloven wij dat het nog scherper kan. We geloven in de kracht van bundelen en bewegen. Samen staan we sterker. Praat mee, stel vragen en ga in gesprek tijdens het Webinar van de Dag van de Digitale Zorg. Beweeg je mee?

Bron en inschrijven: dagvandedigitalezorg.nl