Zorg op afstand

zorg op afstand

De komende jaren zullen de mogelijkheden van domotica in de zorg zich vermoedelijk snel ontwikkelen. Zorgdomotica betekent zorg waarbij gebruik wordt gemaakt van technologie en automatisering. Hiervoor gebruik je apparaten die in verbinding staan met andere apparaten en onderling communiceren. Een simpel voorbeeld dat al bestaat is de slimme thermostaat die je buitenshuis met je telefoon aanstuurt.
Hoogleraar Informatiemanagement Hans Wortmann van de Rijksuniversiteit Groningen verwacht dat het gebruik van technologie in de zorg zal toenemen. Moderne technische bedrijven omarmen deze techniek al. Denk aan een wc die weet wie het toilet bezoekt en meteen een analyse maakt van de urine, of een tandenborstel die ook speeksel controleert. Het is alleen nog wachten op een grote doorbraak.

Aan het gebruik van domotica in de zorg kleven wel een aantal nadelen. Zo kunnen de betreffende apparaten relatief makkelijk worden gehackt. Daarnaast ervaren patiënten domotica misschien als een inbreuk op hun privacy en werkt het eenzaamheid in de hand. Aan de andere kant zorgt domotica ervoor dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen en vermindert het mogelijk het capaciteitsprobleem in de zorg.

Bron: Nationale Zorggids