Thuis sterven soms onmogelijk door gebrek aan thuiszorg

Het zal een ieders wens zijn om als het einde nadert in alle rust thuis de laatste levensfase mee te maken. Uit een enquête van RTL Nieuws bleek deze week dat in de praktijk veel terminaal zieke patiënten noodgedwongen in een hospice moeten worden opgenomen. De reden? Er is onvoldoende thuiszorg beschikbaar om aan hun wens gehoor te geven.

Voor het onderzoek werden door 29 ziekenhuizen en 53 hospices vragenlijsten ingevuld. Bijna een kwart  van de ondervraagden gaf aan de afgelopen tijd minstens één keer noodgedwongen palliatieve thuiszorg te hebben moeten weigeren.

Op de website van RTL nieuws geeft Jos Blok, directeur van Buurtzorg Nederland, aan dat het een landelijk probleem betreft. Ook beroepsorganisatie V&VN zegt het probleem te herkennen. “We bereiken een dieptepunt als je in ons land niet meer thuis kunt sterven omdat er te weinig verpleegkundigen zijn”, aldus directeur Sonja Kersten.

Het is niet alleen het tekort aan wijkverpleegkundigen dat thuis sterven soms onmogelijk maakt, ook het gebrek aan thuiszorgmedewerkers speelt een rol. Palliatieve zorg kost tijd. En dat is er juist niet in de thuiszorg. Wijkverpleegkundigen en verzorgenden gaan vaak al over hun grenzen, vertelt ook palliatief verpleegkundige Muriël Houthuijse: “Veel wijkverpleegkundigen draaien dubbele diensten: een ochtenddienst van vijf of zes uur en een avonddienst van soms vier tot vijf uur. En als we in de ochtend niet genoeg tijd hebben voor een patiënt, dan komen we ’s middags terug. In palliatieve zorg gaat veel tijd zitten en die willen we ook geven, maar dit is niet lang vol te houden.”

Jos de Blok van Buurtzorg Nederland maakt zich ernstig zorgen. Het aantal mensen dat behoefte heeft aan thuiszorg groeit, ook omdat zij eerder naar huis worden gestuurd na een operatie. Maar het aantal thuiszorgmedewerkers groeit niet. Thuiszorginstellingen zijn terughoudend met het aantrekken van nieuw personeel, omdat zij vaak gebonden zijn aan afspraken met zorgverzekeraars die een maximum stellen aan het aantal patiënten dat wordt vergoed.

Dat wordt een steeds groter probleem, aldus De Blok. “We worden tegenwoordig dagelijks gebeld door ziekenhuizen en verzekeraars met de vraag of wij een patiënt kunnen helpen. Dan hebben ze al gebeld met onze wijkteams, het eerste aanspreekpunt bij hen, en daar te horen gekregen dat het niet mogelijk is. En sinds een half jaar bellen ze zelfs een paar keer per maand met mij persoonlijk in de hoop dat ik als directeur nog iets kan bereiken. Dat gebeurde voorheen nooit.”

Bron: RTL Nieuws