‘Tekentest spoort Parkinson op’

Australische onderzoekers van de RMIT University hebben een test ontwikkeld waarmee huisartsen vroegtijdig Parkinson kunnen opsporen. Er namen 55 personen deel aan het onderzoek, van wie er 27 aan de hersenaandoening leden.

Deelnemers aan de test werd gevraagd een spiraal te tekenen. Hun bewegingen werden door een computer geregistreerd die keek hoe snel zij tekenden en hoe stevig de druk van de pen op de tablet waarop zij tekenden was. Die gegevens zijn zinvol, aangezien de ziekte trillen en stijfheid van de spieren veroorzaakt. Mensen met Parkinson tekenen aanzienlijk trager.

Voorheen was het lastig de ernst van de ziekte aan te tonen. Volgens de onderzoekers is de test een handig en eenvoudig instrument voor huisartsen om patiënten vanaf middelbare leeftijd te screenen op Parkinson en om bij reeds bestaande patiënten het effect van behandelingen te controleren en eventueel medicijngebruik aan te passen.

Het onderzoek werd gepubliceerd in Frontiers of Neurology.

Bron: bbc.com