alzheimer cafe

Alzheimer

Alzheimer is een ziekte van de hersenen waarbij de patiënt soms in snel tempo dementeert. Hij kan te maken krijgen met een combinatie van stoornissen in het geheugen, in stemming en in gedrag. Andere symptomen zijn onder andere taalstoornissen, achterdocht, verzamelzucht, verwijzingen naar het >>lees meer