Ontevredenheid over lokale zorg

ontevredenheid lokale zorg

Veel mensen zijn ontevreden over de zorg en ondersteuning via hun gemeente. Zorg is niet altijd beschikbaar en bovendien is de ontvangen zorg niet altijd passend. Uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland, MIND en Ieder(in) komt naar voren dat ruim 40% van de respondenten niet tevreden is over de deskundigheid en benadering van hun gemeente.

De gemeenten hebben ook moeite met de beschikbaarheid van jeugdzorg. Voor een kwart van de respondenten is geen jeugdzorg beschikbaar. Van de zorg die beschikbaar is en wordt ontvangen, vindt slechts 38% deze aansluiten bij de behoefte. Iedereen die is aangewezen op zorg via de gemeente, heeft ook het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning.

Een derde van de bijna 2400 zorgaanvragen bij de gemeente heeft deze ondersteuning niet gekregen, omdat men hier niet vanaf wist en er niet op werd geattendeerd door de gemeente. 29% kreeg de ondersteuning wel. Directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie roept gemeenten dan ook op om beter naar hun inwoners te luisteren.

Bron: MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid