Onderzoekresultaten gebruik thuismedicatie tijdens ziekenhuisopname positief

Thuismedicatie tijdens ziekenhuisopname

Het doorgebruiken van thuismedicatie gedurende een ziekenhuisopname van een patiënt voorkomt verspilling van geneesmiddelen. Bovendien wordt het als prettiger ervaren door de patiënt.

Dr. Hein van  Onzenoort, ziekenhuisapotheker en collega’s onderzochten wat het effect was bij patiënten van het doorgebruiken van thuismedicatie gedurende een ziekenhuisopname.  De patiënttevredenheid bleek hoog, met 83% van de ondervraagde patiënten die positief reageerde op het idee om de medicijnen die ze thuis gebruiken door te blijven gebruiken tijdens hun ziekenhuisopname.  De inzet van zorgcapaciteit en middelen leidde niet tot minder tijdsbesteding in het medicatieproces, maar wel tot taakverschuiving tussen zorgprofessionals. Hierdoor is een doelmatigere inzet van zorgprofessionals mogelijk.

Uit het onderzoek het Radboudumc in Nijmegen bleek ook dat bij het niet doorgebruiken van thuismedicatie, er gemiddeld 28% aan geneesmiddelenkosten verspild werd. Landelijke implementatie van doorgebruik van thuismedicatie tijdens een opname zou theoretisch leiden tot een besparing van €15 miljoen per jaar.

Met het beschikbaar komen van de resultaten is ook een blauwdruk gepubliceerd waarmee ziekenhuizen zelf aan de slag kunnen om dit  concept te implementeren. Aangezien het invoeren van de nieuwe werkwijze vrij complex is voor ziekenhuizen, heeft het rapport aanbevelingen hoe hier landelijk mee om te gaan als startpunt.

Het Radboudumc heeft het onderzoek naar het doorgebruik van thuismedicatie tijdens de ziekenhuisopname uitgevoerd in samenwerking met zes andere Nederlandse ziekenhuizen. Op de website van het ministerie van VWS, opdrachtgever van het onderzoek, zijn alle resultaten te lezen.  Het onderzoek was onderdeel van het programma ‘Aanpak verspilling in de zorg’ dat eerder is afgerond.

Bron: Radboudumc