Kwart Nederlanders heeft een hersenaandoening

kwart Nederlanders heeft hersenaandoening

Ongeveer een kwart van de Nederlanders heeft een hersenaandoening. Dat blijkt uit een onderzoek van het RIVM dt is uitgevoerd in opdracht van de Hersenstichting.

Onder hersenaandoening wordt verstaan: psychische stoornissen (zoals een depressie), chronische hersenaandoeningen die geleidelijk zijn ontstaan, hersenaandoeningen die in het eerste levensjaar tot uiting komen (bijvoorbeeld een verstandelijke beperking), niet aangeboren hersenletsel (bijvoorbeeld ten gevolg van een ongeval) en slaapstoornissen (bijvoorbeeld slaapapneu).

Psychische stoornissen komen het meest voor. Circa 1,9 miljoen Nederlanders hebben hiermee te maken. Aangeboren hersenaandoeningen zijn het zeldzaamst met circa 100.000 geregistreerde patiënten. De behandeling van patienten met hersenaandoening kost ruim 25 miljard euro per jaar, wat gelijk staat aan 27% van alle zorgkosten in Nederland.

Bron: Trouw