Financiële uitbuiting ouderen

Financiele uitbuiting ouderen

Naar schatting ruim één op de twintig ouderen (5,5 procent) heeft vanaf het 65ste levensjaar ooit te maken met mishandeling, blijkt uit een grootschalig onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

Er zijn 3,1 miljoen thuiswonende senioren in Nederland. Van hen zijn rond 170.000 ouderen in hun eigen woning niet veilig. De meest gebruikte vorm van ouderenmishandeling is financieel misbruik, gevolgd door psychische mishandeling en fysieke mishandeling.

Jaarlijks worden 30.000 ouderen financieel uitgebuit. Dat gaat vaak geleidelijk. Daders zijn bijvoorbeeld de nieuwe partner van de ouder, kinderen of de huishoudster die zich ontfermen over de geldzaken van het slachtoffer. Meestal wordt het probleem pas duidelijk wanneer grote bedragen van de bankrekening verdwijnen. Signalen van uitbuiting zijn bijvoorbeeld somberheid, hulpeloosheid en afhankelijkheid van de patiënt.

Vooral ouderen in een sociaal isolement zijn een risicogroep, evenals beginnend dementerenden. De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) stelt richtlijnen op om financiële uitbuiting van ouderen sneller te signaleren. Dat meldt het televisieprogramma De Monitor, die onderzoek doet naar financieel misbruik van kwetsbare ouderen.

De nieuwe richtlijnen voor zorgprofessionals zijn bedoeld om zorgverleners attent te maken op signalen van financieel misbruik. Deze richtlijnen worden opgenomen in de algemene richtlijnen voor oudermishandeling.

Bron: De Monitor en het AD