Depressie bij ouderen hardnekkiger

depresse ouderen

Ouderen met een depressie lijden gemiddeld langer aan depressie dan jongere volwassenen. Na twee jaar van depressie nemen de klachten bij ouderen minder hard af dan bij jongeren. De depressie krijgt vaker een chronisch verloop (meer dan 80% van de tijd depressieve symptomen), een langere hersteltijd en kleinere afname van de depressieklachten. De reden daarvan is niet bekend. Ouderen lopen meer kans uit andere ziekten, ervaren meer pijn en zijn eenzamer. Maar dat verklaart de verschillen niet. Onderzoeker dr. Roxanne Schaakxs van Amsterdam UMC heeft ruim 1000 patiënten met een depressieve stoornis tussen 18 en 88 jaar onderzocht. Zij vermoed dat cognitieve achteruitgang het herstel van depressieve klachten vermindert, maar zegt dat daar meer onderzoek voor nodig is. Wel blijkt uit het onderzoek dat er meer behoefte is aan een behandeling, die is afgestemd op de leeftijd. Ouderen hebben een multidisciplinaire en zeer gestructureerde behandelingen nodig, omdat hun klachten langer aanhouden.

Bron: VUmc