Nieuws

Euthanasie blijft stijgen

Het aantal meldingen van euthanasie in Nederland blijft stijgen. Sinds 2002 kan in Nederland, onder specifieke wettelijke voorwaarden, euthanasie plaatsvinden. In 2017 is 6585 keer euthanasie toegepast. Dit is een toename van ruim acht procent ten opzichte van het jaar ervoor. In de meeste gevallen >>lees meer

Ouderdomsslechthorendheid

1,3 miljoen 60-plussers in Nederland hebben last van ouderdomsslechthorendheid. Dit betekent dat zij onvoldoende goed spraak kunnen verstaan in rumoerige situaties. Bovendien wachten personen gemiddeld zeven tot tien jaar met het zoeken van professionele hulp. Onbehandelde ouderdomsslechthorendheid >>lees meer

Forse stijging ziekteverzuim zorgpersoneel

De aankondiging van grote bezuinigingen en hervomingen in de zorg door het vorig kabinet is niet zonder gevolgen gebleven. Het ziekteverzuim blijkt flink gestegen sinds 2012. Voornaamste reden: werkstress. De Trouw meldt dat bijna zes procent van verpleegkundigen, therapeuten, artsen, psychologen >>lees meer

Vrije versus reguliere thuishulp

Zowel de wijkverpleging en verzorging die via de zorgverzekeraar loopt als de vrije zorgbureaus leveren goede kwaliteit.  Dit blijkt onder andere uit een afweging die in de Trouw wordt gemaakt van een 70-jarige man die na een operatie langdurig zorg nodig heeft. Moet hij  een van de ‘vrije >>lees meer

Weetjes over seks en ouderen

Denk jij ook dat ouderen geen of nauwelijks behoefte hebben aan seks? Niets is minder waar. Ouderen kunnen nog prima genieten, ook als ze een ziekte hebben of hulpbehoevend zijn. Sterker nog, volgens een op Valentijnsdag gepubliceerd rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP mist een op >>lees meer

Ouderen belanden onnodig in ziekenhuis

Ieder jaar worden ruim 300.000 ouderen onnodig opgenomen in het ziekenhuis na een bezoek aan de spoedeisende hulp. In slechts 40 procent van deze SEH-opnames gaat het om noodzakelijke medisch specialistische zorg. Omgerekend komt dit op jaarbasis neer op een onnodige bezetting van 4.100 dure >>lees meer

Zorg op afstand

De komende jaren zullen de mogelijkheden van domotica in de zorg zich vermoedelijk snel ontwikkelen. Zorgdomotica betekent zorg waarbij gebruik wordt gemaakt van technologie en automatisering. Hiervoor gebruik je apparaten die in verbinding staan met andere apparaten en onderling communiceren. Een >>lees meer

Ontevredenheid over lokale zorg

Veel mensen zijn ontevreden over de zorg en ondersteuning via hun gemeente. Zorg is niet altijd beschikbaar en bovendien is de ontvangen zorg niet altijd passend. Uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland, MIND en Ieder(in) komt naar voren dat ruim 40% van de respondenten niet tevreden is >>lees meer

Kwalitatieve thuiszorg kan levens redden

Tientallen ziekenhuizen zijn het afgelopen jaar begonnen met het aanbieden van nazorg aan kwetsbare ouderen die een ziekenhuisopname achter de rug hebben. Uit een studie die Sophia de Rooij, hoofd Universitair Centrum Ouderengeneeskunde aan het UMCG in Groningen, vorig jaar publiceerde bleek dat >>lees meer

Meer dan 100.000 professionals tekort in 2022!

In 2022 zal er een personeelstekort van ongeveer 100.000 tot 125.000 aan professionals ontstaan als de overheid nu niet handelt op de toenemende behoefte aan personeel. Begin december constateerde het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (van Maastricht University)  dat er moeilijkheden >>lees meer
1 2 3 15